Ewiger single mann - Søger en kæreste Gladsaxe

durch  |  10-Jun-2015 10:43

Hun bliver adopteret ved hendes fars sster i Borris, Jyske Register 1798 (citeret fra Kermit): 906 Testamente for Rasmus Thomasen, og hustru Anna Ottosdatter Hjer af Kringeltoft i Borris sogn.

"1832 Peder Nikolajsens kone i Kringeltoft" (Nygaards Sedler).

I hvilke steder i Brande sogn mangler der noget: Uhre: 65% mangler. I teksten: Rasmus Thomsen, selvejer af et lidet sted 5 skp 1 fc 1 alb hartkorn Kringeltoft kaldet i Borris sogn. Skolebygningens beskaffenhed: Brande skolehus er 3 fag, som maadelig er holdt vedlige og tilbygt degneboligen. Brande Skoleholder, som tillige er sognets degn, er 56 aar og har vret 24 aar her i embedet.

søger en kæreste Gladsaxe-66

I slutningen af 1773 fik han genoprejsning for god opfrsel. Hyer i det halvandet Aar og noget over, som han, tilligemed sin Hustrue Maren Halvors Datter sterdam, har opholdt sig her i Byen, har frt et aldeeles ulasteligt, skikkeligen og Christeligt Levnet og Vandel; Dernst at han er meget fattig og i ommeldte Tiid neppe hat kundet forhverve det Hystndvendige til sin egen, Hustrues og Brns Ophold, hvorfor ieg hiertelig nsker og underdanigst udbeder ham Vores Hydle Hyrvrdighed herr Biskops bekiendte Gunstige Medlidenhed i hans ndlidende Omstndigheder. Christence Christensdatter Hyer *17 Ringkbing 1832 Borris.

Derefter kunne han i to r ikke tjene i det sogn lejermlet blev beget. Christian Ottesen Hyer, kan undertegnede med Sandhed bevidne: Frst, at bemeldte Monsr. Christen Hyer holdte Bryllup i Nromme Meenighed med sin Hustrue in Decembri 1770 og haver stedse frt et smmeligt, ordentligt og anstndigt levnet, saa hand med sin Hustrue indtil denne Dag fortiener beste recommendation, hvorfor det og vil glde baade mig og alle at hand har erholdet vores Allernaadigste Konges Benaadning og Opreisning. Christen Hyer Degn i Brande, Oblig: for 29 _rd 5 Mk 8 s: dat: 6te May 1778.

Andet slag korn nyder jeg ikke; hvad sig min ringe auling anbelanger, da jeg har en liden toft til min ringe degnebolig, samme toft-jord er anslagen ved ny matrucul for 1 skp. Maren Pedersdatter Brandt *1748c Brande By, gift 1779 i Brande med Peder Mathiasen (kaldet Ryttter) *1747c.

Grundig.) Peder LP Peder Larsens Protokol: Afskrift p Brande Lokalarkiv (79 sider). Bagger, Ole Bech Knudsen, Finn Holbek, Niels Okkels Folkjr, Ruth Neumeister. rug in alles formedelst den store misvkst her i sognet var. rug, men ikke i aar, fordi en part her i sognet er forarmet, saa jeg intet af dem kan bekomme. hartkorn, hvilken jord jeg har udbrugt uden et lidet stykke, som jeg haver rug udi, hvorpaa jeg bekom ej mere end 1 trave to 5 kjrve. rug mindre en fjerdingkar, hvoraf den 5te part svares.

Han var sn af Otto Ottosen Hyer * Uldum 1757 He, kapellan i Ringkbing, senere prst i He Sogn og 1. Gift 1770 Nrre Omme med Maren Halvorsdatter *1743 sterdam Thyregod 1824 Brande By datter af Halvor Eriksen *1689c Bohuslen, Sverige 1759 Kokborghuse (sterdam), Thyregod, svensk fange 1713, snedker i Kokborg Thyregod og 2. Otto og Maren kom til at f et barn for tidligt, da han var degn i Nrre Omme. I april 1776 fik han et barn i Ringkbing s han kan tidligst vre tiltrdt i efterret 1776.

Forum-Mitarbeiter anzeigen