single chats kostenfrei Aachen - Gratis sider Kolding

durch  |  16-Dec-2014 21:22

via en samtale med en FVU-vejleder placeret på det rigtige trin, inden du starter. Der arbejdes blandt andet med; ords grammatiske sammenhæng og forskellige teksttyper.

Du læser og skriver forskellige typer af tekster og arbejder også med, hvordan du selv kan udtrykke dig på forskellige måder.

Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at forstå, anvende og producere skrevne tekster. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter.

Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder.

FVU - dansk, når du vil være bedre til: Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

Undervisningen i FVU-læsning har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Its perfect for grabbing the attention of your viewers.

Forum-Mitarbeiter anzeigen