Dating dk Nordfyns

durch  |  21-Jul-2015 02:01

dating dk Nordfyns-71

General information about cookies A cookie is a data file that websites store on the user's computer, so that the computer will be recognized during the user’s next visit to the website.

Mulige projekter videresendes via landets 23 såkaldte vandoplandsgrupper til vurdering i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Styrelsen laver en umiddelbar vurdering af projekternes effekt og økonomi, og tager desuden stilling til, om der kan bevilliges midler til, at projekterne kan blive forundersøgt.

Forskellige typer vådområder Vådområderne etableres enten ved at lukke dræn i et projektområde, ved at etablere en lavvandet sø - eller ved at hæve vandløbsbunden i et eksisterende vandløb og samtidig genslynge forløbet af vandløbet.

På den måde opnås en periodevis oversvømmelse af arealerne omkring det pågældende vandløb.

Forum-Mitarbeiter anzeigen